PRINCIPIS FUNDACIONALS DE SPORT CULTURA BARCELONA

L'ESPORT I LA CULTURA
ENS FAN MILLORS COM A PERSONES.
UNES PERSONES MILLORS
CONSTRUEIXEN SOCIETATS MILLORS.

VISIÓ

Enfortir els pilars sobre els quals s’ha de construir la nostra societat i que estan representats per la cultura i l’esport.

MISSIÓ

Fomentar el diàleg i l’enteniment entre les institucions, els ciutadans i els agents rellevants del nostre dia a dia, per aportar valor a les reflexions entorn dels reptes actuals.

VALORS

Coneixement: impulsem diferents estudis en col·laboració amb institucions acadèmiques.
Diàleg: fomentem l’opinió i el debat entre diferents col·lectius esportius i culturals.
Independència: som una associació privada, sense ànim de lucre.
Pluralitat: l’Assemblea General, el principal òrgan de govern, està integrada per tots els nostres socis.
Projecció internacional: ens interessa el que passa més enllà de les nostres fronteres.

Treballem per complir el nostre objectiu mitjançant la investigació, la promoció d’iniciatives culturals i esportives i el reconeixement de figures públiques que personifiquen els valors en els quals creiem.

Sport Cultura Barcelona està oberta a la incorporació de nous socis, tant si són clubs esportius com entitats culturals, persones físiques o empreses i institucions privades.