EXCLUSIU SOCIS

Visió

Enfortir els pilars sobre els quals s’ha de construir la nostra societat i que estan representats per la cultura i l’esport.

Missió

Fomentar el diàleg i l’enteniment entre les institucions, els ciutadans i els agents rellevants del nostre dia a dia, per aportar valor a les reflexions entorn dels reptes actuals.

Valors

Coneixement

Impulsem diferents estudis en col·laboració amb institucions acadèmiques.

Diàleg

Fomentem l’opinió i el debat entre diferents col·lectius esportius i culturals.

Independència

Som una associació privada, sense ànim de lucre.

Pluralitat

L’Assemblea General, el principal òrgan de govern, està integrada per tots els nostres socis.

Projecció internacional

Ens interessa el que passa més enllà de les nostres fronteres.
Treballem per complir el nostre objectiu mitjançant la investigació, la promoció d’iniciatives culturals i esportives i el reconeixement de figures públiques que personifiquen els valors en els quals creiem.

Sport Cultura Barcelona està oberta a la incorporació de nous socis, tant si són clubs esportius com entitats culturals, persones físiques o empreses i institucions privades.